Tông đơ cắt tóc B60 pin 5000 dòng tông đơ pin trâu động cơ máy cực kì mạnh mẽ, lưỡi sứ sắt bén.