Nhá Hàng Tông đơ chấn viền Andis Slimline Pro Li The Prism - Codos Việt Nam